Vi hjälper dig att synas på nätet

OPEN SOURCE WEBBPRODUKTION SOCIALA MEDIER

Sedan starten 2005 har vi arbetat med att hitta de bästa och mest prisvärda lösningarna inom digital kommunikation. Webben en plats full med möjligheter - om man vet var man ska leta. Vi vet.

Idag har vi kunder från ett brett spektra från såväl näringslivet som inom den ideella sektorn. Gemensamt för alla är att de har gjort ett aktivt val att synas på nätet. Vi hjälper dem att hitta vägar för att nå sina målsättningar.

Det kan innebära avancerade nya webbplattformar med hög funktionallitet och kopplingar till sociala medier, nyhetsbevakning och bloggosfären. I andra fall har det handlat om investeringar i syfte att frigöra arbetstid genom att förenkla uppdatering och knyta kompetens till företaget genom konsulttjänster.

URVAL: KUNDER
Kungliga Automobil Klubben Folk och Forsvar Saco Coast Communications

Vi använder OPEN SOURCE

WEBBPRODUKTION OPEN SOURCE

Har ni en hemsida som är omöjlig att uppdatera? Då är det dags att skaffa en sajt som är baserat på ett användarvänligt system för direkt uppdatering - eller ett Content Managemant System som det heter på fackspråk.

Idag finns det flera bra system för detta. Några av dem får man betala licenser för att använda och andra är en produkt av idén om den fria webben. Fri källkod skapas av utvecklare över hela världen vilket gör att de OPEN SOURCE system som används flitigt idag ständigt utvecklas och blir bättre.

Vi använder Contao som plattform när vi bygger våra sidor. Vi har provat olika system - Drupal, Wordpress och Joomla för att nämna några. Contao är det som ger oss som utvecklare mycket stora möjligheter och för våra kunder är det mest användarvänliga och logiska system som finns på marknaden.

Vi arbetar med idén att en hemsida inte får vara svårare att uppdatera än att skriva ett dokument i Word eller fylla i ett formulär. Contao ger oss den möjligheten och är dessutom i fronten vad gäller de senaste lösningarna på webben.